25 czerwca 1976 r. lokomotywę EP05-22 zatrzymują strajkujący robotnicy Ursusa

W 45. rocznicę tamtych wydarzeń
przywróciliścmy jej dawny blask

Robotnicy Ursusa blokują tory, którymi jeździły pociągi dalekobieżne, 25 czerwca 1976 r. (ZBIGNIEW GARWACKI)

Lokomotywa EP05-22, świadek historii Polski

Historia

Czerwiec ’76: Strajkujący robotnicy z Ursusa zatrzymali pociąg "Opolanin" prowadzony lokomotywą EP05-22, po czym rozkręcili tory oraz wykoleili lokomotywę na znak protestu. Lokomotywa dołączyła do klubowych zbiorów we wrześniu 2019 roku, podarowana przez PKP Cargo S.A. Jest jedną z trzech zachowanych egzemplarzy tej serii w Polsce.
Lokomotywa jest kompletna, więc możliwa jest jej naprawa okresowa i ponowne przywrócenie do ruchu.

Remont

Poszukujemy środków finansowych aby wykonać remont elektrowozu. Na początku listopada 2020 roku Klub nawiązał współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W ramach tej współpracy została zapewniona część środków finansowych na odbudowę poszycia i przywrócenie historycznej malatury z 1976 roku.

Porozumienie KSK Wrocław oraz IPN

Porozumienie

Podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu. IPN pokryje część kosztów renowacji zewnętrznej lokomotywy elektrycznej EP05-22. Porozumienie podpisała dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu i Ryszard Boduszek, prezes Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu.

Podpisanie porozumienia pomiędzy KSK Wrocław oraz Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu

Odbudowę lokomotywy EP05-22 wspierają:

Wesprzyj nasz pomysł!

Podpisz naszą petycję w sprawie utworzenia siedziby dla Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie dawnej grupy obrządzania parowozów przy stacji Wrocław Główny.

Petycja