Wizualizacja, (Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń). Motyw kolejowy dodany przez KSK Wrocław

Posiadamy 130 historycznych wagonów i lokomotyw, niestety aktualnie nie posiadamy swojego miejsca, nie mamy możliwości udostępniania naszych zbiorów publiczności - potrzebujemy Twojej pomocy!

Koncepcja muzeum

Proponowana lokalizacja muzeum przy Parku Henrykowskim

Dolnośląskie Społeczne Muzeum Kolejnictwa, choć posiada największą w Europie kolekcję zabytkowych wagonów towarowych - nie posiada swojej siedziby. Problemem jest publiczna ekspozycja bogatych zbiorów polskiej kolei jakie znajdują się w muzeum. Aktualnie rozproszone po różnych tymczasowych miejscach, każdego dnia zabytki są narażone na działania wandali i powolne niszczenie. Nie ma także możliwości zwiedzania ich przez turystów i mieszkańców naszego miasta oraz okolic. Ponadto wynajem tymczasowych miejsc dla naszego taboru generuje znaczne koszty, co ograniczaja naszą działalność.

Idealnym miejscem ekspozycji zabytkowego taboru będą zabytkowe tory pocztowe przy dworcu Wrocław Główny oraz dawna grupa torów służąca do obrządzania parowozów - grupa torów X, która od 30 lat nie jest użytkowania przez kolej.

Prosimy Państwa o poparcie naszego pomysłu utworzenia siedziby Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie historycznej, dziś opuszczonej, grupie torów (tzw. Grupy X) znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Paczkowskiej. Znajduje się ona w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Henrykowskiego. Chcemy połączyć ze sobą opuszczone dzisiaj perony pocztowe przy Dworcu Głównym we Wrocławiu, opuszczony najstarszy dworzec kolejowy w Polsce (Dworzec Kolei Górnośląskiej, znajdujący się przy ul Małachowskiego we Wrocławiu w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego) oraz historyczną grupę torów przy ul. Paczkowskiej, służącą w przeszłości do obrządzania parowozów we Wrocławiu.

Połączenie 3 wrocławskich, opuszczonych zabtyków kolejnictwa w jedną całość

Dawny teren obrządzania parowozów we Wrocławiu jako muzeum

Dlaczego ta lokalizacja jest idealna na muzeum kolejnictwa ?

  • Teren od 30 lat nie jest wykorzystywany przez kolej i popada w ruinę. Teren jest uzbrojony w kolejową infrastrukturę (tj. tory kolejowe, kanały oczystkowe, żurawie i wieże wodne) - dzięki temu jest gotowy do przechowywania pojazdów kolejowych. Historyczne torowisko pochodzi z czasów międzywojennych oraz powojennych.
  • W obrębie stacji znajdują się zabytkowe tory pocztowe, które można wykorzystać do czasowych ekspozycji taboru.
  • W pobliżu zlokalizowany jest najstarszy dworzec kolejowy w Polsce - Dworzec Kolei Górnośląskiej, który dzisiaj również popada w ruinę
  • Stacja Wrocław Główny jest atrakcją turystyczną - czasowe ekspozycje historycznych pociągów zwiększą atrakcyjność Dworca Głównego
  • Łatwy dojazd, niskie koszty uruchamiania pociągów retro
  • Bazą techniczną dla muzeum jest grupa torów X i lokomotywownia Wrocław Główny, stanowi ona dawny park obrządzania parowozów
  • W ramach muzeum widzimy możliwość objęcia patronatem świetlicy Wrocław Główny, w której odbył się Protest głodowy kolejarzy 21–27 października 1980 roku. W październiku 1980 r. ponad 30 osób, ogłaszając głodówkę, domagało się m.in. legalizacji NSZZ "Solidarność".
  • Muzeum powinno być zlokalizowane w centrum miasta najlepiej w pobliżu stacji Wrocław Główny i w sąsiedztwie Parku Henrykowskiego, który powstaje na dawnych terenach kolejowych i ma posiadać przemysłowy charakter

Proponowana lokalizacja Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa

Historyczne miejsce służące do obrządzania parowozów na terenie stacji Wrocław Główny, dziś opuszczona i zaniedbana mogłaby stać się idealnym miejscem na stworzenie Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa w sąsiedztwie zieleni Parku Henrykowskiego. Tutaj mogło by znaleźć swoje miejsce ekspozycji 100 pojazdów kolejowych które udało się nam zgromadzić na przestrzeni 30 lat.

Powiększ zdjęcie

Zabytkowych pojazdów kolejowych
Lokomotyw
Wolontariuszy
Lat doświadczenia w ratowaniu zabytków kolejnictwa

Tory do obrządzania parowozów - Grupa X

Historia

Jest to historyczne miejsce, które jest wyposażone w urządzenia do obrządzania parowozów pracujących w dawnych latach na terenie stacji Wrocław Główny.

Nasza propozycja na przyszłość

Planowane zaplecze techniczne oraz "żywe muzeum kolei" w ramach Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa.

Miejsce obrządzania parowozów - grupa X w latach 60. XX wieku

Zdjęcie wykonane w latach 60. XX wieku. Ze zbiorów Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa

Powiększ zdjęcie

Na planie filmu KURIER

W 2018 roku na terenie grupy X powstawały kolejowe sceny do filmu "KURIER"" w reżyserii Władysława Pasikowskiego

Powiększ zdjęcie

Na planie filmu KURIER

W 2018 roku na terenie grupy X powstawały kolejowe sceny do filmu "KURIER"" w reżyseri Władysława Pasikowskiego

Powiększ zdjęcie

Parowóz pracuje pełną parą

Czynny parowóz z 1953 roku wykonuje prace manewrową na terenie muzeum

Powiększ zdjęcie

Dworzec Kolei Górnośląskiej

Dworzec jest najstarszym budynkiem dworcowym na ziemiach polskich, zarówno współczesnych jak i historycznych.

Historia

Dnia 21 maja 1842 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Dworca Górnośląskiego. Cały jego gmach przybrany był bogato w zieleń i flagi. O godzinie 11 minut 15 ruszył pierwszy w dziejach Wrocławia pociąg.

Plany na przyszłość

Wystawa stała oraz jedna z największych w Polsce modułowych makiet kolejowych w skali H0

Zabytkowe tory pocztowe przy dworcu Wrocław Główny

Historia

Związki kolei i poczty datują co najmniej od Ustawy o kolejach(Preussisches Einsenbahngesetz z 3 listopada 1838 r) regulującej obowiązek przewozu poczty kolejami użytku publicznego. We Wrocławiu taki stan trwał od uruchomienia Kolei Górnośląskiej w 1842 roku do końca XX wieku. Grupa torów pocztowych wraz z przynależnymi peronami, wiatami i budynkiem ekspedycyjno- biurowym została zbudowana w ramach modernizacji stacji i dworca Breslau HBf na przełomie XIX i XX w. Kompleks torów i peronów pocztowych który wraz z wzniesionym podczas modernizacji dworca budynkiem ekspedycji poczty stanowi wraz z dworcem głównym funkcjonalną i, techniczną i architektoniczną całość. O ile budynek pocztowy, pierwotnie bogato zdobiony w stylu neorenesansowym został później przebudowany i pozbawiony detali to perony z wiatami stanowią formę pierwotną związaną z funkcjami zarówno stacji jak i dworca pasażerskiego. Łukowe kształty wiat nawiązują do form hal peronowych są ich powtórzeniem i nadają całemu kompleksowi dworcowemu bardziej okazałego przestrzennie charakteru(przydają monumentalizmu) będąc jednocześnie w widoku od strony ulicy Małachowskiego zapowiedzią architektury hal peronowych oraz stanowią klamrę spinającą gmach poczty z gmachem dawnego dworca górnośląskiego.

Plnay na przyszłość

Proponujemy wykorzystać zabytkowe tory pocztowe pod stałe i czasowe wystawy naszego zabytkowego taboru kolejowego. Nasze muzeum mogłoby uruchamiać pociągi retro odjeżdżające z zabytkowych peronów w najbardziej odległe zakątki Dolnego Śląska. Część naszych pomysłów przedstawiają poniższe wizualizacje.

Wizualizacja

Wizualizacja, (Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń). Motyw kolejowy dodany przez KSK Wrocław

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja

Wizualizacja, (Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń)

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja

Wizualizacja, (Aleksander Czerwonka-Jabłoński, Marta Dąbrowska, Anna Okoń)

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja

Wizualizacja, Stowarzyszenia Architektów Polskich - Materiały konkursowe

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja

Wizualizacja, Stowarzyszenia Architektów Polskich - Materiały konkursowe

Powiększ zdjęcie

Wizualizacja

Wizualizacja, Stowarzyszenia Architektów Polskich - Materiały konkursowe

Powiększ zdjęcie

Stan aktualny

Aktualny stan zabytkowych torów pocztowych przy stacji Wrocław Główny. Dawny peron dla ambulansów pocztowych.

Powiększ zdjęcie

Wesprzyj nasz pomysł!

Podpisz naszą petycję w sprawie utworzenia siedziby dla Dolnośląskiego Społecznego Muzeum Kolejnictwa na terenie dawnej grupy obrządzania parowozów przy stacji Wrocław Główny.

Petycja